Đào tạo Internet Marketing

Tiếp thị trực tuyến hay còn gọi là Internet Marketing – Tiếp thị Internet là một phần lớn nhất của Tiếp thị số (Digital Marketing) . Trong Digital marketing có 9 cách tiếp thị thì Tiếp thị trực tuyến chiếm 8 phần và  là 8 phần hay sử dụng nhất của Tiếp thị số

8 phần của tiếp thị Internet như  sau :

1. Tiếp thị qua Mobile hoặc Cross Media
2. Tiếp thị Mass media nhận diện thương hiệu số (DIGI BRAND) thông qua truyền thông Internet (Top hit)
3. Tiếp thị bằng các kênh quảng cáo CPM/CPC/CPA bán hàng
4. Tiếp thị bằng các hình thức quảng cáo sponsor chuyên ngành (Classified websites)
5. Tiếp thị bằng Viral Marketing – Lan truyền qua SN/ SB/ Blog/Forum/Buzz/ Video shares….
6. Tiếp thị bằng quảng cáo sáng tạo, thiết kế sáng tạo , ý tưởng sáng tạo và nhân vật sáng tạo
7. Tiếp thị bằng PR trực tuyến , sự kiện và nhân vật
8. Sử dụng Email Marketing chuyên ngành và bản tin đặc biệt
9. SEO – Ranking web lên top 1 Google search và các Search khác

Trong 9 phần trên thì chỉ riêng phần 1 là không hoàn toàn nằm trong Tiếp thị trực tuyến nhưng có phần Cross Media vẫn được coi là tiếp thị trực tuyến do kết hợp Mobile và Web base cho chiến dịch.

Đào tạo Internet Marketing

Chương trình đào tạo Chuyên viên Internet Marketing được xây dựng nhằm cung cấp những kiến thức, thông tin và những trải nghiệm hữu ích cho việc khai thác Internet hiệu quả phục vụ công tác Marketing.
Hoàn thành chương trình này, bạn có thể hoàn toàn tự tin để bước vào thế giới Internet Marketing bằng khả năng quản lý chiến dịch, triển khai kế hoạch và sử dụng dịch vụ Internet Marketing tốt nhất.
1. Đối tượng đào tạo:
– Bộ phận Marketing
– Bộ phận kinh doanh
– Bộ phận quản trị web
2. Nội dung đào tạo
A. Tổng quan về Internet Marketing
– Môi trường marketing trên Internet và các khái niệm
– Mô hình Internet Marketing
– Đặc điểm của Internet Marketing
– Hành vi người dùng và nghiên cứu thị trường trực tuyến
– Các nguyên lý Internet Marketing
– Xu hướng của Internet Marketing
B. Các công cụ Internet Marketing
– Website, blog, microsite, e-store….
– Marketing trên công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing)
– Marketing truyền thông mạng xã hội (Social Media Marketing), Online PR
– Quảng cáo hiển thị trực tuyến (Display Ads)
– Email Marketing
– Mobile marketing
– Quản trị hệ thống thông tin Marketing
– CRM – Quản lý quan hệ khách hàng, marketing tự động
– Các công cụ đánh giá, theo dõi chiến dịch Internet Marketing
C. Phương pháp triển khai và kế hoạch Internet Marketing
– Phân tích, đánh giá tình huống hiện tại trên môi trường Internet
– Chiến lược Internet Marketing
– Lập kế hoạch Internet Marketing
– Triển khai chiến dịch Marketing trực tuyến
– Đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing trực tuyến
– Các ví dụ điển hình và giới thiệu một số nhà cung cấp dịch vụ tiêu biểu.

Đào tạo SEO – Tối ưu hóa Google

Xem chi tiết tại đây >>

About the Author