Khóa học về Online marketing

Khóa học về Online marketing bao gồn luôn cả các kiến thức marketing cơ bản cho Lãnh đạo doanh nghiệp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC MARKETING CHO LÃNH ĐẠO

Nội dung khóa học

Tổng quan về Marketing và Marketing trong doanh nghiệp
 • Marketing là gì?
 • Phân biệt: Marketing – PR – Quảng cáo – Bán hàng
Marketing trong quản trị thương hiệu/ Quản trị marketing
 • Chiến lược marketing: Quy trình xây dựng chiến lược
 • Marketing Mix: 4P – 6P
 • Quy trình sửa, nâng cấp, thay đổi thương hiệu, sản phẩm dịch vụ phù hợp.
 • Lập kế hoạch marketing:
  • Phân tích thị trường và tình huống
  • Phân khúc thị trường và phân tích khách hàng
  • Mục tiêu Marketing
  • Chiến lược và chiến thuật Marketing
  • Ngân sách và kiểm soát tài chính
 Quảng cáo, truyền thông trong hoạt động marketing
 • Các loại phương tiện quảng cáo:
  • Above The Line ( ATL).
  • Below The Line ( BTL)
  • New media
  • Digital Media
  • Mobile marketing
  • Các chiêu thức marketing:
   • WOM, digital marketing,
   • direct marketing,
   • viral marketing,
   • social media marketing

 

Sử dụng truyền thông trong hoạt động marketing
 • Chọn kênh truyền thông phù hợp
 • Sử dụng ngân sách hợp lý
 • Đo lường hiệu quả truyền thông trong marketing
Thảo luận cuối khóa học Q & A – Bài tập thực tế
Kết thúc khóa học

 

 

About admin